8 am to 10 pm

Thứ 2 - Chủ nhật

16 Mỹ Gia 4,

Hạ Long, Quảng Ninh.

03.8684.5250

bdsdautu789@gmail.com

3,200VND/Sqft

Design townhouse

Viale Manzoni, 67, 00185 Roma, Italy

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1560

Shophouse

3,200VND/Sqft

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1560

Shophouse